بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون ماده ۲۰ برای رفع معضل سد معبر در همدان

بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون ماده ۲۰ برای رفع معضل سد معبر در همدان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت کمیسیون ماده ۲۰ شورای شهر همدان و حضور نمایندگان نهادهای مختلف در این کمیسیون، گفت: کمیسیون ماده ۲۰ ظرفیت و فرصت بسیار مناسبی است که می‌تواند در مقوله سدمعبر وارد شده و مسائل را با حضور مسئولین ذی‌ربط بررسی کرده و رفع کند.

روزنامه بازی خرید از شاتوت