شهرداری همدان تا حد امکان مجوز حذف پارکینگ ندهد

شهرداری همدان تا حد امکان مجوز حذف پارکینگ ندهد

عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شهرداری‌ها برای درآمدزایی باید به فکر راه‌ها و منابع درآمدی پایدار و نه شهر فروشی باشند، گفت: شهرداری همدان نیز باید سعی بر عدم ارائه حذف پارکینگ داشته باشد.

روزنامه بازی خرید از شاتوت