سید رضا موسوی رییس هیات تیراندازی استان همدان شد

سید رضا موسوی رییس هیات تیراندازی استان همدان شد

مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان همدان با حضور سردار قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی؛ حقیقی مدیرکل و ضمیری کامل معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و اعضای مجمع در سالن کنفرانس تالار قرآن برگزار شد .

روزنامه بازی خرید از شاتوت