شورا برای باغ‌موزه دفاع مقدس برنامه‌ریزی کند
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان ؛

شورا برای باغ‌موزه دفاع مقدس برنامه‌ریزی کند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان در پایان گفت: فضای مطالبه‌گری در شورای ششم در تمامی ابعاد به عنوان تکلیف عمومی، جاری و ساری است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان ؛

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان در پایان گفت: فضای مطالبه‌گری در شورای ششم در تمامی ابعاد به عنوان تکلیف عمومی، جاری و ساری است.

روزنامه بازی خرید از شاتوت