احاله مدیریت ۲۴۵ هکتار مراتع سامانه عشایری در همدان

احاله مدیریت ۲۴۵ هکتار مراتع سامانه عشایری در همدان

با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در دفتر اسناد رسمی شماره 97شهرستان همدان و امضای سند طرح مرتعداری سامانه عشایری ضیاء الدین شهرستان همدان به مساحت 245 هکتار به بهره برداران مرتع مذکور احاله مدیریت گردید.

روزنامه بازی خرید از شاتوت