افزایش پنج برابری قیمت های نوسازی در همدان
ریس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان؛

افزایش پنج برابری قیمت های نوسازی در همدان

علی رضایی با بیان اینکه قیمت های نوسازی حدود پنج برابر افزایش داشته است، افزود: در برخی مناطق قیمت پروانه سه برابر افزایش پیدا کرده که آثار این افزایش‌ها در نهایت منجر به صعود قیمت مسکن، افزایش بهای اجاره ها و گسترش نارضایتی مردم می‌شود.

روزنامه بازی خرید از شاتوت