دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل پرورش نیروی انسانی خلاق و مومن است
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:

دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل پرورش نیروی انسانی خلاق و مومن است

محمد پورداود در آیین استقبال از نودانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان که در پردیس شهید مقصودی همدان برگزار شد، با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام، اظهار کرد: تزکیه و تربیت ملکات اخلاقی وانسانی برای رسیدن به هدف غایی است که ملازم با تعلیم است.

روزنامه بازی خرید از شاتوت