توسعه زیرساخت‌های مراکز رشد در همدان

توسعه زیرساخت‌های مراکز رشد در همدان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان از توسعه زیرساخت‌های مراکز رشد در همدان خبر داد و گفت: رشد برخی شاخص‌ها در حوزه‌های بهداشتی، عمرانی و پژوهشی در یک‌سال گذشته بسیار چشمگیر است.

روزنامه بازی خرید از شاتوت