طرح جامع شهر همدان در شورای شهر رد شد

طرح جامع شهر همدان در شورای شهر رد شد

رییس کمیسیون شهرسازی معماری شورای اسلامی شهر همدان از رد و عدم تایید طرح جامع شهر همدان در صحن شورا خبر داد و گفت: با توجه به ایرادات ساختاری و اشکالات متعدد، طرح جامع شهر در شورای شهر مورد تایید قرار نگرفت.

روزنامه بازی خرید از شاتوت