عوارض نوسازی و پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش پرداخت شود

عوارض نوسازی و پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش پرداخت شود

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان هم در این جلسه با اشاره به تبصره تخصیص 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی و نوسازی به آموزش و پرورش، اظهار کرد: شهرداری همدان مکلف است سهم اداره آموزش و پرورش از عوارض پروانه ساختمانی و نوسازی وصول شده از مناطق چهارگانه را هر ماه با نظارت معاونت اقتصادی و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه به این اداره تحویل دهد.

ضرورت اجرای عدالت در تقسیم بودجه‌های فرهنگی

ضرورت اجرای عدالت در تقسیم بودجه‌های فرهنگی

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه باید عدالت را در تقسیم بودجه‌های فرهنگی رعایت کنیم، گفت: متاسفانه در سنوات قبل برخی مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی هر سال و یا چندین نوبت در دوره‌های مختلف کمک و مساعدت دریافت کردند و برخی مجموعه‌ها نیز نتوانستند کمکی بگیرند و یا کمک حداقلی دریافت کردند.

دیدگاه اعضا در تصمیم گیری ها هرگز سیاسی نیست

دیدگاه اعضا در تصمیم گیری ها هرگز سیاسی نیست

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان گفت: دیدگاه اعضای شورا در تصمیم گیری ها و مصوبه های مدیریت شهری هرگز سیاسی نبوده و همواره برگرفته از نظر و ایده کارشناسان خبره علمی است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان ؛

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان در پایان گفت: فضای مطالبه‌گری در شورای ششم در تمامی ابعاد به عنوان تکلیف عمومی، جاری و ساری است.

روزنامه بازی خرید از شاتوت