ضرورت جداسازی فاضلاب از رودخانه‌های همدان

ضرورت جداسازی فاضلاب از رودخانه‌های همدان

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه رودخانه‌ها، ظرفیت و سرمایه‌های مهم طبیعی و گردشگری محسوب می‌شود، گفت: با ادامه این روند، پوشش رودخانه‌ها در شهر همدان و ریختن فاضلاب در رودخانه‌ها، ضمن آسیب به بهداشت عمومی، در صورت یک بارش سیل‌آسا می‌تواند بحران جدی برای شهر ایجاد کند. از سوی دیگر پوشش رودخانه‌ها هم موجب ایجاد محدودیت در لایروبی آنها نیز خواهد شد.

روزنامه بازی خرید از شاتوت