هنر رزمی اسپوکس در همه شهرستانهای استان نمایندگی می پذیرد

هنر رزمی اسپوکس در همه شهرستانهای استان نمایندگی می پذیرد

میثم عزیزی سعید از فعال شدن رشته ورزشی اسپوکس در استان خبر داد و گفت: ورزشکارانی که علاقمند هستند می توانند نمایندگی این رشته ورزشی را در سراسر استان بگیرند تا شاهد فعال شدن این رشته مهیج و فعال در اکثر شهرستانها باشیم.

روزنامه بازی خرید از شاتوت