راه‌اندازی دپارتمان طب ایرانی در همدان/ سیاستگذاری در کاهش سقط عمدی جنین

راه‌اندازی دپارتمان طب ایرانی در همدان/ سیاستگذاری در کاهش سقط عمدی جنین

دکتر مجذوبی به کسب رتبه 8 کشوری سایت مفدا همدان در بخش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اشاره کرد و افزود: تشکیل دفتر فرهنگی در بیمارستان‌ها، کسب رتبه کشوری توسط دانشجویان،کسب رتبه 6 کشوری در آزمون جامع داروسازی، پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی را می توان از دستاوردها برشمرد.

روزنامه بازی خرید از شاتوت