کارخانه آسفالت همدان ظرفیتی برای درآمد پایدار

کارخانه آسفالت همدان ظرفیتی برای درآمد پایدار

حیدری همچنین در بازدید از کارخانه آسفالت شهرداری همدان اظهار داشت: این کارخانه از ظرفیت‌های خوب مدیریت شهری همدان است که می‌تواند علاوه بر تامین آسفالت این شهرداری، برای شهرداری درآمد پایدار نیز به همراه داشته باشد.

روزنامه بازی خرید از شاتوت