کسب رتبه نخست اتقان آراء و ایجاد صلح و سازش توسط همدانی ها

کسب رتبه نخست اتقان آراء و ایجاد صلح و سازش توسط همدانی ها

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: با افزایش تعداد شعب قضایی و نیز اجرای طرح های مبتکرانه کمیته مصلحین و معتذرین، دستگاه قضایی استان موفق به کسب دو رتبه نخست کشوری در اتقان و استحکام آراء و ایجاد صلح و سازش در پرونده ها شده است.

روزنامه بازی خرید از شاتوت