۵ میلیارد تومان برای مشکلات روستاها در اختیار بنیاد مسکن استان قرار گرفت
حجت الاسلام فلاحی؛

۵ میلیارد تومان برای مشکلات روستاها در اختیار بنیاد مسکن استان قرار گرفت

حجت الاسلام فلاحی در مسجد دره مرادبیگ با تبریک هفته وحدت و میلاد پر برکت رسول مهربانی ها ایجاد امنیت و آسایش در شرایط خاص شروع حکومت پیامبر را یکی از ویژگی های بارز حکومت ایشان دانستند.

سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر باید استانداردهای اولیه را داشته باشد

سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر باید استانداردهای اولیه را داشته باشد

در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر باید استانداردهای اولیه رعایت و کرامت و شرافت مردم ساکن در این مناطق حفظ گردد و به گونه‌ای نباشد که به بهانه کمبود اعتبار و منابع مالی عمرانی به مناطق حاشیه‌نشینی توجه کافی نشود.

روزنامه بازی خرید از شاتوت