معرفی عقیدتی سیاسی سپاه استان همدان به عنوان رده برتر دریازدهمین جشنواره مالک اشتر

معرفی عقیدتی سیاسی سپاه استان همدان به عنوان رده برتر دریازدهمین جشنواره مالک اشتر

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان از معرفی عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الحسین (ع) همدان به عنوان رده برتر کشور در یازدهمین جشنواره مالک اشتر خبر داد.

روزنامه بازی خرید از شاتوت