شهرداری تکلیف ترافیک شهر همدان را روشن کند

شهرداری تکلیف ترافیک شهر همدان را روشن کند

سرپرست فرمانداری همدان با بیان اینکه ترافیک همدان مشکلی نیست که توسط نیروهای راهنمایی و‌ رانندگی حل شود، تصریح کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر باید با برنامه مشخص تکلیف ترافیک شهر همدان را روشن کنند.

روزنامه بازی خرید از شاتوت