ضرورت اجرای عدالت در تقسیم بودجه‌های فرهنگی

ضرورت اجرای عدالت در تقسیم بودجه‌های فرهنگی

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه باید عدالت را در تقسیم بودجه‌های فرهنگی رعایت کنیم، گفت: متاسفانه در سنوات قبل برخی مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی هر سال و یا چندین نوبت در دوره‌های مختلف کمک و مساعدت دریافت کردند و برخی مجموعه‌ها نیز نتوانستند کمکی بگیرند و یا کمک حداقلی دریافت کردند.

روزنامه بازی خرید از شاتوت