تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان از تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان در صحن شورا خبر داد و گفت: : بودجه سال آینده شهرداری همدان 2 هزار و 319 میلیارد و 960 میلیون تومان است که در صحن شورا به تصویب رسید.

روزنامه بازی خرید از شاتوت