دولت اصلاحات آخرین میخ تابوت جهاد سازندگی را کوبید/ قرارداد ساخت ۸۰۰منزل مسکونی / جهاد آبرسانی برای ۱۵۴۰۰۰ در ۱۶۰ روستا
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان خبر داد:

دولت اصلاحات آخرین میخ تابوت جهاد سازندگی را کوبید/ قرارداد ساخت ۸۰۰منزل مسکونی / جهاد آبرسانی برای ۱۵۴۰۰۰ در ۱۶۰ روستا

بسیج سازندگی استان همدان تاکنون 800قرارداد در حوزه مسکن بسته است، که از زمان بندی بسیار جلو است و 514 مسکن ساخته و در 14 اسفندماه تحویل داده شده است و مابقی در دهه فجرتحویل داده می شود.

روزنامه بازی خرید از شاتوت