توقف بلند مرتبه سازی در دامنه های الوند

توقف بلند مرتبه سازی در دامنه های الوند

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: مدیریت‌شهری باید بلندمرتبه‌سازی در قسمت دامنه‌های شمالی الوند را متوقف کند.

روزنامه بازی خرید از شاتوت