هوشمندسازی و کنترل‌پذیری میزان مصرف مشترکین برای عبور از پیک سال ۱۴۰۱

هوشمندسازی و کنترل‌پذیری میزان مصرف مشترکین برای عبور از پیک سال ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه تمرکز ما در سال جاری برای گذر از پیک سال 1401 بر بحث اندازه‌گیری و هوشمندسازی میزان مصرف مشترکین و قابلیت کنترل‌پذیری آن متمرکز است، گفت: باید به سمت و سویی پیش برویم که این برنامه‌ها را در استان‌ها با توجه به شرایط و ویژگی‌های آنها و در بخش‌هایی که در پیک مؤثر هستند، بررسی و اجرایی کنیم.

روزنامه بازی خرید از شاتوت