عوارض نوسازی و پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش پرداخت شود

عوارض نوسازی و پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش پرداخت شود

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان هم در این جلسه با اشاره به تبصره تخصیص 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی و نوسازی به آموزش و پرورش، اظهار کرد: شهرداری همدان مکلف است سهم اداره آموزش و پرورش از عوارض پروانه ساختمانی و نوسازی وصول شده از مناطق چهارگانه را هر ماه با نظارت معاونت اقتصادی و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه به این اداره تحویل دهد.

روزنامه بازی خرید از شاتوت