کارگروه های بررسی اعتراضات رتبه بندی در استان تشکیل و کار خود را آغاز می کند

کارگروه های بررسی اعتراضات رتبه بندی در استان تشکیل و کار خود را آغاز می کند

محمود نقوی مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در جلسه مشترک شورای معاونین با روسا و معاونین آموزشی مناطق نوزده گانه استان برگزار شد، اظهار داشت: برابر نقدها و اشکالات محتمل در فرآیند اجرای رتبه بندی و به منظور رسیدگی به اعتراضات همکاران، کارگروه های رسیدگی و بررسی اعتراضات رتبه بندی در استان و کشور تشکیل، و کار خود را آغاز می کند.

روزنامه بازی خرید از شاتوت