شناسایی بیش از ۱۴۰۰ انشعاب غیر مجاز در استان
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان خبر داد:

شناسایی بیش از ۱۴۰۰ انشعاب غیر مجاز در استان

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان از شناسایی یک هزارو 443 انشعاب غیر مجاز و تبدیل بخشی از این انشعابات به انشعاب مجاز در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

روزنامه بازی خرید از شاتوت